جدیدترین مقالات - نه

...
فراتر از قمهٔ «هلیا»:  شبکه‌‌‌‌های اجتماعی به مثابهٔ «بازنمود تحولات تدریجی و پنهان» فراتر از قمهٔ «هلیا»: شبکه‌‌‌‌های اجتماعی به مثابهٔ «بازنمود تحولات تدریجی و پنهان» در روز‌‌‌‌های گذشته ویدیویی در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن چند دختر نوجوان به نزاع با یکدیگر می‌پردازند. مکتوب حاضر از منظر نگاه به شبکه‌‌‌‌های اجتماعی به مثابه «بازنمود بخشی از تحولات ارزشی جامعه» به این ویدیو می‌نگرد و به دلایلی که در ادامه بیان خواهد شد به همه مرتبطان فضای مجازی و افراد و نهاد‌‌‌‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی متصدی تعلیم و تربیت و اخلاق، از حوزه‌‌‌‌های علمیه گرفته تا وزارت آموزش و پرورش، سفارش می‌کند اینگونه ویدیوها را بارها از زوایای گوناگون مورد تامل و مداقه قرار دهند. دوشنبه بیست و یکم تیر ۰۰ ما واين موجوداتِ هوشمندِ  زبان نفهم! ما واين موجوداتِ هوشمندِ زبان نفهم! درباره ربات هاي هوشمند چند سوال از منظر اخلاقي قابل طرح است: 1. آيا کارهاي اين ماشين ها را مي توان به خوب يا بد اخلاقي متصف کرد؟ 2. اگر اينها عملي انجام دادند که از منظر اخلاقي نادرست باشد(مثلا به کسي آسيب رساندند يا اموال کسي را سرقت کردند) چه کسي قابل سرزنش است و اخلاقا بايد اين آسيب و ضرر را جبران نمايد؟ سازنده يا به کار گيرنده يا فرد ثالث؟ 3. آيا مسئله «استقلال عامل اخلاقي» براي اين ماشين ها صدق مي کند؟ یکشنبه سیزدهم تیر ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 6 ) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 6 ) آخرین بخش متن نشست علمی پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 5) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 5) پنجمین قسمت نشست علمی پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید و دانشجویان معارف اسلامی، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 4) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 4) چهارمین قسمت نشست علیم پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰
آمار سایت
مشاهده کامل آمار