جدیدترین مقالات

...
💢 نیورالینک: پیوند مغز با کامپیوتر آری، با اخلاق چطور؟ 💢 نیورالینک: پیوند مغز با کامپیوتر آری، با اخلاق چطور؟ آنچه تاکنون درباره پروژه نیورالینک منتشر شده نشان می‌دهد این فناوری می‌تواند از نظر اخلاقی کارکردی دوگانه داشته باشد. یعنی می‌تواند با کارهایی چون بهبود بخشیدن به فعالیت افراد معلول، درمان آلزایمر، توان بخشی بدن بعد از آسیب دیدگی، اصلاح حافظه، و بهبود ارتباط بدن با اندام های مصنوعی موجب کاهش درد و رنج انسان ها شود.
اما از سوی دیگر با نگاهی آینده پژوهانه می‌توان پیش بینی کرد این فناوری موجب برخی چالش های اخلاقی شود، که از آن جمله است:

جمعه هجدهم شهریور ۰۱
نسبي گرايي اخلاقي از ديدگاه استاد مطهري نسبي گرايي اخلاقي از ديدگاه استاد مطهري پنج شنبه هفدهم شهریور ۰۱ 💢 آيا ماشین های هوشمند موجب «بازنشستگي اخلاقي» انسان می‌شوند؟ 💢 آيا ماشین های هوشمند موجب «بازنشستگي اخلاقي» انسان می‌شوند؟ ✅ فرایند رشد و توسعه فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی در سال های گذشته نشان می‌دهد که هر روز که می‌گذرد این فناوری ها یکی از کارهایی که پیش از این انسان ها انجام می‌دادند را بر عهده می‌گیرند. از انجام محاسبات پیچیده گرفته، تا نگهداری از کودکان، مواظبت از سالمندان و بیماران، نوشتن مقاله، مجری گری تلویزیون، نگهبانی از ساختمان و جنگیدن در میدان نبرد و صدها کار دیگر. هرچند اغلب این کارها در مجموع خوب و پسندیده و عمدتا از نظر اخلاقی قابل دفاع است، اما آنچه موجب نگرانی می‌شود این است که ممکن است انسان ها از یک طرف هر روز بیش از پیش به این فناوری ها «محتاج و وابسته» می‌شوند و از سوی دیگر، در برابر آنها «ناتوان تر و منفعل تر». جمعه یازدهم شهریور ۰۱ 💢جامعه شتابناک و ذهن آشوبناک:  چالش هاي اَخلاق پژوهيِ فضاي مجازي در جامعه در حال گذار 💢جامعه شتابناک و ذهن آشوبناک: چالش هاي اَخلاق پژوهيِ فضاي مجازي در جامعه در حال گذار ✅اخفا (اخلاق فناوري اطلاعات) از زيرمجموعه هاي «اخلاق کاربردي» است، و به تَبَع آن با مسائل و موضوعات ملموس جامعه در ارتباط است. از آنجا که «جامعه» يک مجموعه همواره در حال تغيير است، کسي که مي خواهد در اين زمينه پژوهش کند شتابناکي تحولات مي تواند موجب آشوبناکي ذهن او شود و او را با چالش هاي گوناگوني مواجه کند. موارد زير، برخي از اين چالش ها است:
سه شنبه هشتم شهریور ۰۱
  شیعه حسینی، و  زیست  اخلاقی در فضای مجازی (5) شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (5) ♦️شیعه حسینی و زیست اخلاقی در فضای مجازی (5)

✅«خودبرتربینی»؛ پاشنه آشیلِ اصلاحات اخلاقی در فضای مجازی

✅الف)
شناخت موانع و چالش های فراروی اخلاقی سازی فضای سایبر یکی از وظایف اخلاق پژوهانِ فضای مجازی است. در این یادداشت با بهره گیری از سخنان امام حسین(ع)، «خودبرتربینی» به عنوان یکی از این چالش ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. امام می‌فرماید: «مبادا از کسانى باشى که از گناه ديگران بيمناک¬اند، و از کيفر گناه خود آسوده خاطر» ()، مکاتیب الائمه(ع)، ج۳ف ص155). این سخن را می‌ توان بهترین تعریف دانست برای افراد خودبرتربین یا کسانی که خود را از عذاب الهی در امان می‌بینند.
سه شنبه یکم شهریور ۰۱
آمار سایت
مشاهده کامل آمار