جدیدترین مقالات

...
🔹 سقایِ ساقیانِ ثاقب 🔹 سقایِ ساقیانِ ثاقب 🔸آب، تنها بهانه بود
برای شما که دلی به وسعت دریای بیکران
و قلبی به زلال جاری بی انتها داشتید.
آب، تنها بهانه بود
برای شرمساری دل ها
و دیده های سیراب از پلشتی قدرت و ثروت.

یکشنبه شانزدهم مرداد ۰۱
⭕️ شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (4) ⭕️ شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (4) 🔹 نقش «معادباوری» در تقویت انگیزش اخلاقی کاربرانِ فضای مجازی

الف)
از دین و باورهای دینی هم می‌توان برای تقویت نظارت درونی و انگیزه سازی برای پرهیز از کارهای نادرست در فضای مجازی بهره فراوان برد. امام حسین(ع) در مواضع مختلف و با بیان های گوناگون راهکاری را برای درست زندگی کردن ارائه کرده اند که امروز می‌توانیم از آن برای زیست اخلاقی در فضای مجازی هم استفاده کنیم.
شنبه پانزدهم مرداد ۰۱
🌺 شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (3) 🌺 شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (3) یکی از موضوعات مهم در بحث اخلاق فضای مجازی، چگونگی تقویت کنترل درونی و صیانت داخلی کاربران در برابر وسوسه ارتکاب رذائل اخلاقی در این فضا است. از این رو برای وادار کردن کاربران به زیست اخلاقی در این فضا، بیش و پیش از نظارت های بیرونی و کارهایی چون فیلترینگ، بایستی در صدد تقویت اهرم هایی برای خودکنترلی و نظارت درونی بود. در سیره و سنت حضرت اباعبدالله(ع) خصیصه ای وجود دارد که می‌تواند به عنوان یکی از این اهرم ها مورد استفاده قرار گیرد. و آن «احساس عزت مندی» و «حفظ کرامت نفس» است. عزت نفس یعنی «حریم، حرمت و احترام» قائل شدن برای خود و ارزشمند دانستن شخصیت خویش. چهارشنبه دوازدهم مرداد ۰۱ 💠 شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (2) 💠 شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (2) کی از لوازم حسینی زیستن در فضای مجازی آن است که هرگونه فعالیت ما در این فضا، چه به صورت فردی (مانند گذاشتن یک پست یا انتشار یک تصویر)، چه گروهی (مانند مشارکت در چالش های اینترنتی) در راستای اهداف اخلاقی باشد. دوشنبه دهم مرداد ۰۱ 💢 شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (۱) 💢 شیعه حسینی، و زیست اخلاقی در فضای مجازی (۱) (به یاد پدر و مادر سفرکرده ام؛ که مرا درس آموز مدرسه حسینی کردند)

🔻 1. فضای مجازی عرصه نوین زندگی انسان امروز است. از این رو در این فضا هم، مثل فضای فیزیکی، مراعات اصول اخلاقی امری لازم و ضروری است. اما سوال این است: «بایدها و نبایدهای زیست اخلاقی در این فضا را از کجا به دست آوریم؟». برای این کار، افزون بر آموزه های عقلانی، از گفتار و کردار پیشوایان دینی نیز می‌توان بهره گیری کرد. این کار برای کسانی که خود را مقید به سلوک دینی و پیروی از پیامبر گرامی اسلام(ص)‌ و امامان معصوم(ع) می‌دانند دست کم از نظر ایجاد انگیزه اخلاقی نقشی به سزا دارد.
یکشنبه نهم مرداد ۰۱
آمار سایت
مشاهده کامل آمار