جدیدترین مقالات - ده

...
پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت3) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت3) قسمت سوم نشست علمی پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارفی اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 2) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان (قسمت 2) قسمت دوم بحث «پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان»، ارایه شده در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان(قسمت اول) پیامد‌‌‌‌های شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان(قسمت اول) شکاف دیجیتالی بین اساتید ودانشجویان از جمله موضوعاتی است که امروزه بیش از گذشته ضرورت دارد که مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل موضوع «پیامد‌‌‌‌های شکاف‌ دیجیتالی بین اساتید و معارف اسلامی و دانشجویان» رابرای نشست انتخاب کردم. دوشنبه سی و یکم خرداد ۰۰ فکرک هایی درباره اخلاق فناوری اطلاعات-3 فکرک هایی درباره اخلاق فناوری اطلاعات-3 #فکرک هایی درباره اخلاق فناوری اطلاعات (#اَخفا)

#نظرسنجی_‌‌‌‌های فضای مجازی

همه مردم از فضای مجازی استفاده نمی‌کنند؛ همه کسانی هم که استفاده می‌کنند لزوما نظر واقعی خود را بیان نمی‌کنند؛ هر نظر واقعی هم لزوما درست نیست؛ امکان حضور کاربران فیک و غیرواقعی هم وجود دارد. این فضا در بهترین حالت، بخشی از حقیقت را نشان می‌دهد. بنابراین،
در قضاوت برمبنای نظرسنجی‌‌‌‌های فضای مجازی و تسری آن به فضای حقیقی، همواره احتمال #خودفریبی و #دیگرفریبی وجود دارد.

#حسينعلي_رحمتي
@harahmati
دوشنبه هفدهم خرداد ۰۰
فکرک هایی درباره اخلاق فناوری اطلاعات فکرک هایی درباره اخلاق فناوری اطلاعات لزوم طراحی پروژه فکری و طرح مطالعاتی درباره اخلاف فناوری اطلاعات دوشنبه دهم خرداد ۰۰
آمار سایت
مشاهده کامل آمار