پنج

...
شبکه‌‌‌‌های اجتماعی چگونه ما را احمق و بی مایه بار می‌آورند؟ شبکه‌‌‌‌های اجتماعی چگونه ما را احمق و بی مایه بار می‌آورند؟ نشست و برخاست با افراد کوته فکر در گروه ها، کانال ها و صفحات فضای مجازی به مرور زمان ما را کسانی در سطح آنها قرار می‌دهد؛ حتی اگر انسان هایی اهل فضل و ادب باشیم. وقتی با چنین کسانی حشر و نشر کنیم ممکن است آنها خودشان را به سطح ما ارتقا ندهند ولی به احتمال زیاد ما را به سطح نازل خودشان پایین می‌کشند چهارشنبه پنجم مرداد ۰۱ 💢متاورس، اخلاق، و راه هایی که باید بپیماییم 💢متاورس، اخلاق، و راه هایی که باید بپیماییم ✅ متاورس به عنوان یکی از مهم ترين صورت‌‌‌‌های محتمل فضاي مجازيِ آينده، از نظر اخلاقي بي ترديد چالش هاي گوناگوني را به دنبال خواهد داشت. از اين رو همه مرتبطان با اخلاق و فناوري از هم اکنون بايد از خود بپرسند برای رفع یا دفعِ اين چالش ها چه بايد کرد؟
موارد زیر از جمله نکته هایی است که برای مواجهه منطقی و معقول با دنیای متاورس از هم اکنون بایدمورد توجه قرار گیرد:
چهارشنبه بیست و نهم تیر ۰۱
مقاله: «چالش‌‌‌‌‌‌های اخلاقی رواج ارز‌‌‌‌های رمزپایه» مقاله: «چالش‌‌‌‌‌‌های اخلاقی رواج ارز‌‌‌‌های رمزپایه» ✅در پژوهش حاضر، پس از اشاره به ماهیت و کارکرد‌‌‌‌های «رمز ارزها» و بررسی آثار مثبت و اخلاقی آن همچون صرفه‌‌جویی، فراهم آوردن زمینهٔ بروز و برقراری برابری و عدالت، بسط خیر عمومی و کمک به رفع نیاز‌‌‌‌های مردم، به بر خی چالش‌‌ها و ملاحظات اخلاقی آن و از جمله، فراهم آوردن بستر بروز برخی رذائل اخلاقی، تخریب محیط زیست، به خطر انداختن امنیت مالی کاربران و همچنین تهدید امنیت ملی پرداخته شده و به اجمال، برخی راهکارها و پیشنهادها برای کاستن از تبعات ناگوار بهره‌گیری از رمز ارزها ارائه شده است. پنج شنبه بیست و ششم خرداد ۰۱ ♦️ مطهری که بود؟ مطهری چه کرد؟ ♦️ مطهری که بود؟ مطهری چه کرد؟ پاسداشت کسی چون استاد #مرتضی_مطهری افزون بر تعظیم یک معلم و اندیشمند، درس آموزی از بینش،کنش و منش او هم هست. معتقدم که اندیشه ورزان و مبلغان دینی ما اکنون بیش از هر زمان دیگر به شناخت، نقد، تکمیل،و تداوم #پروژه_فکری استاد مطهری نیازمندند.

به راستی مطهری چه کرد؟ پس از سالها انس با شخصیت و اندیشه او، موارد زیر را به عنوان برخی از مهم ترین درسهایی میدانم که امروزه همه کسانی که #دغدغه_تبلیغ_دین را دارند میتوانند از او بیاموزند:

سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ۰۱
فایل صوتی: فضای مجازی، سرقت علمی دانشجویان، وظیفه اخلاقی اساتید فایل صوتی: فضای مجازی، سرقت علمی دانشجویان، وظیفه اخلاقی اساتید 📣 فايل صوتي
💢 موضوع: «فضای مجازی، سرقت علمی، و مسوولیت اخلاقی اساتید»
ارايه کننده: حسينعلي رحمتي
🎓 در نشست تخصصي « اخلاقِ ارزشيابي آموزشي» براي اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي، 5 ارديبهشت 1401
...آدرس دانلود در ادامه مطلب
پنج شنبه هشتم اردیبهشت ۰۱
آمار سایت
مشاهده کامل آمار