آرشیو کلی اخبار صفحه یک

...
آسیب شناسی  اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما:آسیب پنجم آسیب شناسی اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما:آسیب پنجم فناوری‌‌‌‌های اطلاع رسانی و ارتباطاتی از قبیل فضای مجازی، عمدتا کارکردی دوگانه دارند: از یک سو در خدمت تحقق فضائل اخلاقی از قبیل دانش افزایی و کاهش درد و رنج انسان ها هستند، و از سوی دیگر، بستری مستعد برای ارتکاب رذائل اخلاقی از قبیل تولید و توزیع محتوای غیراخلاقی یا نقض حریم خصوصی. از این رو، کسانی که در صدد اندیشه ورزی و پژوهش درباره اخلاق فناوری اطلاعات هستند، و حتی کسانی که در صدد قضاوت در این باره اند، بایستی به هر دو وجه توجه کنند. جمعه هفتم بهمن ۰۱ 💢 آسیب شناسی  اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما،‌ آفت چهارم: ضعف اطلاع و تعامل با اخلاق اندیشان فناوری اطلاعات در جهان اسلام 💢 آسیب شناسی اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما،‌ آفت چهارم: ضعف اطلاع و تعامل با اخلاق اندیشان فناوری اطلاعات در جهان اسلام نگاهی آماری به آثار ترجمه شده به فارسی درباره اخلاق فناوری اطلاعات نشان گر آن است که عمده توجه اندیشوران جامعه ما در این زمینه به متفکران غربی بوده است و نسبت به آنها، به پژوهش ها و پژوهشگران اسلامی در جهان اسلام و غیر آن توجه چندانی نداشته اند؛ به گونه ای که پژوهشگران کشور ما عمدتا اطلاع ندارند که در دیگر کشور‌‌‌‌های اسلامی چه اندازه به مباحث اخلاق فناوری اطلاعات توجه می‌شود، شیوه مواجهه آنها با این شاخه از دانش اخلاق چگونه است، چه موضوعاتی برای آنها جذابیت دارد، و متفکران شاخص آنها در این عرصه (اگر وجود دارد) چه کسانی هستند. هرچند ما از پژوهش‌‌‌‌های اخفایی در ادیان دیگر، به ویژه مسیحیت و یهودیت هم اطلاع چندانی نداریم، ولی با توجه به اشتراکات دینی و فرهنگی فراوان کشور ما با دیگر کشور‌‌‌‌های اسلامی، بی خبری از جهان اسلام ضعف جدی تری برای مراکز پژوهشی ما محسوب می‌شود. جمعه سی ام دی ۰۱ آسیب شناسی  اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما (4): کمبود منابع اصلی و پژوهش‌‌‌‌های بنیادین آسیب شناسی اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما (4): کمبود منابع اصلی و پژوهش‌‌‌‌های بنیادین از آنجا که نمی‌شود انتظار داشت هرکس قصد تحقیق در زمینه اخلاق فناوری اطلاعات را دارد خودش از ابتدا منابع پایه مثل دانشنامه، درسنامه، فرهنگ اصطلاحات و مانند آن را هم تدوین کند، لازم است موسسات و مراکز علمی و پژوهشی در این زمینه اقدام کنند. ولی متاسفانه در کشور ما در تولید این آثار کار چندانی نشده است و از این جهت ما با فقر شدید منبع مواجه ایم. چهارشنبه چهاردهم دی ۰۱ آسیب شناسی اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما:چه باید کرد؟ آسیب شناسی اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما:چه باید کرد؟ در قسمت قبل گفته شد که یکی از آفات اندیشه ورزی درباب اخلاق فناوری اطلاعات در کشور ما، «ساده انگاشتن» اظهار نظر در این زمینه است. همچنین گفته شد که این کار موجب آسیب‌‌‌‌های دیگری چون سطحی نگری، مبتذل سازی علم، و زیان و آسیب رساندن به دیگران می‌شود.
اما برای حل یا کاهش این آفت چه باید کرد؟ نگارنده موارد زیر را پیشنهاد می‌کند:
پنج شنبه هشتم دی ۰۱
آسیب شناسی اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما. ایراد  دوم: ساده انگاری و مبتذل سازی آسیب شناسی اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات در جامعه ما. ایراد دوم: ساده انگاری و مبتذل سازی ساده انگاري يعني تصور اين که درباره يک فناوري جديد بدون داشتن شناخت کافي و کاويدن ابعاد و جوانب آن، مي توان به راحتي حکم اخلاقي قطعي صادر کرد و «مفاهيم» و / يا «مصاديق» فضائل و رذائل اخلاقي سنتي را «خيلي راحت و سريع» بر وضعيت فناوري هاي جديد تطبيق داد. به عنوان مثال، اظهار نظر درباره قباحت دروغ گويي انسان ها در فضاي فيزيکي يا مجازي، بحثي نسبتا ساده است ولي شناخت چالش هاي اخلاقي هوش مصنوعي و ارائه راهکار براي آنها کار ساده اي نيست. از اين رو، محققي که دومي را هم به سادگي اولي بداند دچار ساده انگاري شده است. یکشنبه چهارم دی ۰۱
آمار سایت
مشاهده کامل آمار