همایش فلسفه و مواجهه با فضای مجازی، تهران

...
پنج شنبه بیست و ششم آذر ۹۴
(0)
(0)
همایش فلسفه و مواجهه با فضای مجازی، تهران
🌼🌺🌼 تدوین نظام اخلاقی اسلام درباره فضای مجازی : ضرورت ها و بایسته ها

چکیده مقاله ارایه شده در همایش «فلسفه در مواجهه با فضای مجازی»، تهران، 31 اردیبهشت 96

💠 با توجه به این که اخلاق فناوری اطلاعات از «مسائل مستحدثه اخلاقی» است، آیا می‌توان از آموزه های اسلامی به گونه ای نظام مند در این عرصه استفاده کرد؟ اگر پاسخ مثبت است این کار چگونه امکان پذیر است؟ مقاله حاضر سعی کرده راهی برای پاسخ به این سوالها پیدا کند و در این زمینه، راهکاری را نیز ارایه نماید. در پستی مستقل، نمونه هایی از کاربرد آموزه های اخلاقی اسلام برای فاوا تقدیم شما خواهد شد).
آنچه در ادامه می‌آید چکیده مقاله ای است که در این زمینه نگاشته شده است. گزارش کامل تر مباحث مطرح شده در مقاله را در فایل صوتی ارایه آن می‌توانید بشنوید.

✅  با توجه به تاثیر فضای مجازی در زندگی انسان امروز از یک سو و اهمیت اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی آدمی از سوی دیگر، لازم است اخلاق پژوهان به بررسی و تحلیل اخلاق فناوری اطلاعات (اخفا) در دو عرصه اخلاق هنجاری و فرااخلاق بپردازند تا بسترهای لازم را برای اخلاقی شدن فضای مجازی (و حقیقی) فراهم نمایند. این کار وقتی با بهره گیری از آموزه های اخلاقی اسلام انجام شود جدای از برخورداری از مبانی عقلی، از پشتوانه دینی نیز بهره مند می‌شود و، دست کم برای دین باوران، انگیزه بیشتری برای مراعات اخلاق در فضای مجازی فراهم می‌کند. یکی از لوازم وصول به این مقصود آن است که مجموعه موضوعات اخلاقی و فلسفی مربوط به فضای مجازی از منظر اسلام به صورت یک سیستم طراحی شود تا هر بحث در جایگاه منطقی خود قرار گیرد و نسبت آن با موضوعات دیگر روشن شود.

✅  مقاله حاضر با مفروض گرفتن این که در بافتار کلی کلان ـ نظام اخلاقی اسلام، امکان تدوین یک نظام اخلاقی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد سعی می‌کند چرایی، چگونگی و شاکله محتوایی آن را تبیین کند. برای وصول به این مقصود، در بخش نخست ضمن تعریف نظام اسلامی اخفا، ضرورت ها،‌ پیشفرض ها، مبانی و بایسته های طراحی آن بیان شده و در بخش دوم، مهم ترین اصول اخلاقی و کدهای رفتاری مربوط به تولید وتوزیع، بهره برداری و سیاستگداری ومدیریت فضای مجازی ومستندات دینی مربوط به آنها تبیین گردیده است.
پروژه ستاره
پروژه ستاره
پروژه ستاره
پروژه ستاره
پروژه ستاره
پروژه ستاره
پروژه ستاره
پروژه ستاره
 پروژه ستاره
پروژه ستاره
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
آمار سایت
مشاهده کامل آمار