موارد دیگر

...
جستجو
(0)
(0)
موارد دیگر
فلسفه
 • «دکارت و نردبان معکوس: هم‌سخنی‌های فلسفه دکارت و اومانیسم رنسانس»، (مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش های کلامی دانشگاه قم، س11، ش 1 (41)، پاییز 1388، ص261 - 286).
 • «گونه شناسی تطبیقی روی کرد آشتیانی و مطهری به فلسفه غرب» (مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش های فلسفی، کلامی، س8، ش1(29)، پاییز 1385)، ص135ـ162).
 • «در جاری زمان؛ با مطهر اندیشه ها: بازنگاهی به شخصیت و اندیشه استاد مطهری» (روزنامه اطلاعات،  چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386)، ص6.
 • «آشتیانی و احیای تراث»، منتشر شده در کتاب شریعه شهود: درباره استاد سید جلال الدین  آشتیانی و پاره ای از آرای حکمی او، تهران:  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول،1385، ص 469 ـ 490.
 • «از آشتیانی چه می توان آموخت؟»، منتشر شده در کتاب شریعه شهود: درباره استاد سید جلال الدین  آشتیانی و پاره ای از آرای حکمی او، تهران:  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول،1385، ص 73 ـ 90.
 • «جلال حکمت و احیاگر فلسفی شیعه: درنگی در زندگی و اندیشه سید جلال الدین آشتیانی» (روزنامه اطلاعات،  ش23879، (دوشنبه 20 فروردین 1386)، ص6.
 • «حوزه های علمیه و تفکر فلسفی غرب» ، (فصلنامه پیام حوزه ، س 8 ، ش 2 ، تابستان 1380 )(دانلود)
 • «ماخذشناسی فلسفی» ، (مجله علمی ، پژوهشی نامه مفید ، شماره های 8،10،12 و ... ، زمستان 1375 – پاییز 1377)
 • «بایسته های تدریس فلسفه غرب در ایران »، (منتشر شده در  روزنامه همشهری ، س 10 ، سه شنبه – چهارشنبه 11 – 12 دی 1380 بخش دوم این مقاله با عنوان «فلسفه اسلامی و تاثیرات فلسفه غرب » منتشر شده است، و روزنامه انتخاب ، ش 674 ، شنبه 27 مرداد 1380؛ و روزنامه اطلاعات ،21 مرداد 1382)

کلام و عرفان

 • «شعبده با اهل راز: درنگی در عرفان نمایی های امروز ایران: دردها و درمان ها» ، در کتاب: حدیث عشق و فطرت: مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت آیت الله شاه آبادی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، پاییز 1386، (تلخیصی از این مقاله در روزنامه ایران، پنجشنبه 24 آبان 1386، ص10 تجدید چاپ شده است).
 • «عرفان نمایی ها؛ دردها و درمان ها(گفت و گو)»، مجله کژراهه، ویژنامه روزنامه جام جم، (اسفند 1386)، ص48 ـ 52.
 • «گوهر فیض فیاض: مروری بر کتاب گوهر مراد، اثر فیاض لاهیجی» (مجله پژوهشی میثاق امین، س۲، ش۵، زمستان 1386. ص183 ـ 206).

نهضت حسینی

 • مقالات زیر در کتابی با عنوان «از کعبه تا عشق: نگاهی به حماسه انسان ساز عاشورا» از سوی انتشارات روزنامه اطلاعات منتشر شده است.
 • «زینب؛ بانوی کرامت، پیام آور نهضت(1 ـ 2)»، (روزنامه اطلاعات، دوشنبه ـ سه شنبه، 1 ـ 2 بهمن 1386)، ص6).
 • «عباس؛ جلوه جوانمردی در دشت حماسه»، (روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 27 دی 1386)، ص13 ضمیمه محرم).
 • «مبلغان؛ پیام آوران نهضت حسینی: سخنی با مبلغان دینی در آستانه ماه محرم»، (روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 27 دی 1386)، ص6 – 7 ضمیمه محرم).
 • «سجاد؛ زینت عبادت، تداوم نهضت»(1 ـ 3) (روزنامه اطلاعات، پنجشنبه، شنبه و یکشنبه، 26، 28 و 29 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «حسین؛ فرات فضایل»(1 ـ 3) (روزنامه اطلاعات، دوشنبه ـ چهارشنبه، 23 ـ 25 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «پیامدهای نهضت حسینی» (روزنامه اطلاعات، شنبه 21 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «ماهیت نهضت حسینی»(1 ـ 4) (روزنامه اطلاعات، دوشنبه ـ پنجشنبه 16 ـ 19 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «راز مانایی نهضت عاشورا»(1 ـ 2)(روزنامه اطلاعات، شنبه ـ یکشنبه 14 ـ 15 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «آیین سوگ در دشت حماسه: بایسته ها»(1 ـ 2) (روزنامه اطلاعات، چهارشنبه ـ پنجشنبه 11 ـ 12 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «آیین سوگ در دشت حماسه: وظیفه شناسی» (روزنامه اطلاعات، یکشنبه 8 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «آیین سوگ در دشت حماسه: ضرورت ها» (روزنامه اطلاعات، شنبه 7 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «اهداف حماسه عاشورا»(روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 5 بهمن 1385، ص3 و14).
 • «زمینه های پیدایش نهضت عاشورا» (روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 4 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «اهمیت نهضت عاشورا»(1 ـ 2) (روزنامه اطلاعات، دوشنبه ـ سه شنبه 2 ـ 3 بهمن 1385، ص3 و 14).
 • «عشری از اعشار عاشورا» (روزنامه اطلاعات، یکشنبه 1 بهمن 1385، ص3 و 14).

معارف دینی در دعاهای اسلامی

 • رمضان: ضیافت ناز، جلوه نیاز ، مجموع 30 قطعه ادبی در باب دعاهای روزانه ماه رمضان، (روزنامه اطلاعات، (شهریور ـ مهر 1386)، ویژه نامه رمضان. این مجموعه به صورت یک کتاب از سوی انتشارات اطلاعات در سال ۱۳۸۷ منتشر شد.
 •  
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 10: شعبان؛ شمیم رمضان»، روزنامه اطلاعات، ش 24821، چهارشنبه 20 مرداد 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 9: حقوق در نگاه زینت عابدان»، روزنامه اطلاعات، ش 24818 ، یکشنبه 17 مرداد 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 8: حقوق و حقایق»، روزنامه اطلاعات، ش 24815، چهارشنبه 13 مرداد 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 7: فقر زدایی مادی و معنوی»، روزنامه اطلاعات، ش 24810، شنبه 9 مرداد 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 6: طبیبان طاهر»، روزنامه اطلاعات، ش 24809 - 24807، دوشنبه 4، چهارشنبه – پنجشنبه 6 – 7 مرداد 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان: »، روزنامه اطلاعات، ش ،1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 4: عبور با معیار عیار»، روزنامه اطلاعات، ش ، چهارشنبه – پنجشنبه 30 – 31 تیر، شنبه 2 مرداد 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 3: مسافران کشتی نجات»، روزنامه اطلاعات، ش 24802 - 24801، یکشنبه – دوشنبه 27 – 28 تیر 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 2: در سایه سار شجره ای شکوفا»، روزنامه اطلاعات، ش 24800 – 24798، چهارشنبه – پنجشنبه 24 – 25، شنبه 26 تیر 1389، ص 3.
 • «زیارت نور در شمسه های شعبان 1: هلهله با هلال ماه»، روزنامه اطلاعات، ش 24797، سه شنبه 22 تیر 1389، ص 3.

حوزه و روحانیت

 • «حوزه ، کودکان و نوجوانان» ، (مجله نگاه حوزه ، ش 27 ، خرداد 1376)
 • «حوزه های علمیه و جوانان»،  (روزنامه اطلاعات ، دوشنبه 9 شهریور 1377)
 • «حوزه های علمیه و لزوم فعالیت مطبوعاتی»،  (مجله پیام حوزه ، س 5 ، ش 3 ( 19 ) ، پاییز 1377)
 • «استعداد سنجی ، نیاز مستمر»، (  فصلنامه پیام حوزه ، س 8 ، ش 4 ( 32) ، زمستان 1380)
 • «مطهری و بایسته های تبلیغ دین» (روزنامه اطلاعات،  اردیبهشت 1386)، ص6.
 • «مطهری و مسئولیت بزرگ حوزه های علمیه» (روزنامه اطلاعات،  اردیبهشت 1386)، ص6.
 • «معرفت؛ شرط تدریس معارف»، (مجله معارف، ش42، دی 1385، ص8 ـ 11)
 • «حوزه؛ نسل جدید، زبان جدید»، (روزنامه اطلاعات، شنبه  25/6/1385، ص6)
   

موارد دیگر

 • «باید ها و نبایدهای الگوسازی سبک زندگی ایرانی – اسلامی»، برای همایش «سبک زندگی ایرانی – اسلامی»، بهار 1392.
 • «چالش های فراروی کارآمدی دین در اداره جامعه»، برای همایش کارآمدی دین در اداره جامعه، قم، اسفند 1391.
 • «بایسته های پژوهشی در بررسی موضوع قرآن و جهان معاصر»، (مجله پژوهش های قرآنی، س13، ش49 ـ 50)، (1386).
 • «مطهری و دین در دنیای مدرن» (روزنامه اطلاعات،  اردیبهشت 1386)، ص6.
 • «نگاهی دیگر به اسلامی شدن دانشگاهها» (روزنامه اطلاعات، دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 آذر 1385، ص2).
 • «دین و انسان معاصر، ضرورت ها و بایسته ها» ، در کتاب مجموعه مقالات همایش دین و انسان معاصر، دانشگاه مازندران، 1385، ص 209 - 244.
 • «چالش های اسلام و دنیای پست مدرن»، (روزنامه انتخاب ، سه شنبه ، 11 دی 1380)
 • «رو در روی حقیقت و مصلحت: به بهانه سخنان پاپ درباره اسلام»، (روزنامه اطلاعات، شنبه 8 / 7 / 1385، ص6)
 • «تاثیرات تربیتی دوستی و دوستان در اسلام»،  (مجله با معارف اسلامی آشنا شویم ، تابستان 1374)
 • «لزوم تدوین نظام سیاسی اسلام»،  (روزنامه اطلاعات ، دوشنبه ، 11 خرداد 1377)

زنان، زنانه نگری

 • «مشکلات مسلمانان در مواجهه با سیدا(کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان)»(ارائه شده در کنفرانس  بین المللی اسلام و سیدا، (تونس، 10 ـ 17 مرداد 1387، ۱ ـ ۷ آگوست ۲۰۰۸).
 • «بررسی تطبیقی کرامت زن از دیدگاه امام خمینی و فمینیسم»، (مجله علمی  ـ پژوهشی متین، ش36، (پاییز1386). (دانلود)
 • «باید ها و نبایدهای الگوسازی سبک زندگی ایرانی – اسلامی»، برای همایش «سبک زندگی ایرانی – اسلامی»، بهار 1392.
 • «چالش های فراروی کارآمدی دین در اداره جامعه»، برای همایش کارآمدی دین در اداره جامعه، قم، اسفند 1391.
 • «زنان و جنبش های نوین دینی: نقدی بر مقاله خانم الیزابت پاتیک» (مجله کتاب نقد، ش ۴۵، زمستان 1386، ص185 ـ 206)

 تحقیق و پژوهش

 • «پژوهش های دینی و مخاطب جهانی»، (مجله پگاه حوزه، ویژه نامه شماره ۵۲، (۲۰ فروردین 1387)، ص ۱۸ ـ‌ 24.
 • «پژوهش و تحقیق در جامعه ما ؛ آسیب ها»، (نشریه باپژوهش،س 1،ش 1 ،بهار 1384،ص 5 - 12)
 • جان رورکر و دیگران، «چگونه یک تحقیق کلاسی ممتاز بنویسیم؟»، (باپژوهش،س 1،ش 2 ،تابستان 1384،ص 5 - 26 )
 • «پژوهش در جامعه ما:‌ گام‌هایی به سوی وضع مطلوب»، ( با پژوهش ،س 1 ،ش 3 ،پاییز 1384،ص 10 – 27)
 •  «اخلاق در سپهر سایبر:‌ اخلاق پژوهش در عرصه جهانی اینترنت» ، ترجمه مقاله ای از ایون ویرن. ( با پژوهش ،س 1 ،ش 4، پاییز 1385، ص 3 ـ 22)
شرکت سازنده