کتاب ها

...
جستجو
(0)
(0)
کتاب ها

طهور در ساغر: سیری در اندیشه های فلسفی کلامی استاد شهید مرتضی مطهری، 2 جلد

قم و تهران: کانون اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 158+211ص. چاپ اول: 1385، چاپ دوم: 1386، چاپ سوم (با همکاری نشر معارف): 1393.

جلد اول "طهور در ساغر" در برگیرنده اندیشه فلسفی استاد مطهری و مشتمل بر 5 فصل است.
"از آغاز ... تا پرواز" عنوان فصل اول کتاب است که به شرح زندگی و بیان ویژگیهای شخصیتی شهید مطهری می پردازد. فصل دوم این اثر با عنوان "بر صراط حکمت" موضوعاتی چون آثار شهید مطهری در حوزه فلسفه و کلام، مشرب فلسفی استاد مطهری، تقسیم بندی حکمت و فلسفه و ... را مورد بررسی قرار می دهد.
"رویکرد مطهری به غرب و فلسفه اش"، "امکان شناخت حقیقی"، "جریان های اساسی فلسفه اسلامی" و ... از دیگر موضوعاتی است که در جلد اول کتاب به آنها اشاره شده است.
رحمتی در جلد دوم اثر خود سیری در اندیشه های کلامی استاد مطهری را محور قرار داده و در 5 فصل به بررسی این اندیشه ها می پردازد.
"دین و کارکردهای آن"، "پلورالیسم دینی"، "جبر و اختیار؛ دیدگاهها و رهیافتها"، "اخلاق و فلسفه اخلاق"، "دیدگاه استاد مطهری درباره ی دین و اخلاق" و ... از مهم ترین موضوعاتی است که در جلد دوم کتاب مورد بحث قرار گرفته است.


ماخذشناسی فلسفه غرب، جلد اول: معرفی توصیفی منابع فارسی (کتاب، مقاله و پایان نامه) تا 1380

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، بهار 1386، چاپ دوم، دی 1388 ، 909ص رحلی دوستونه، 230/000 ریال.

داد و ستد علمی ـ فرهنگی تمدن ها، به ویژه دو تمدن بزرگ اسلامی و غربی از دیرباز جریان داشته است. از جمله، در صد ساله اخیر ایرانیان به پیشرفت های تمدن غرب رو کرده و به واسطه ارتباطاتی که با غربیان داشته اند، اموری را شایسته آموختن دیده اند. در این میان، به فلسفه جدید غرب که پس از رنسانس پدید آمده و منشأ بسیاری از تحولات در جهان غرب بوده، بیش از همه توجه شده است؛ از این رو، بسیاری از آثار فلسفه غرب به فارسی برگردانده شده یا مضمون آنها در لابه لای تألیفات ایرانیان به چشم می خورد.

مأخذشناسی توصیفی فلسفه غرب کوشیده است با استقصای عناوین تمامی کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه هایی که تا سال 1380 به فارسی درآمده یا درباره فلسفه غرب نگاشته شده اند، توصیفی اجمالی، ولی گویا به دست دهد. با مراجعه به این مأخذشناسی می توان موضوعاتی را که در این میان مورد توجه قرار گرفته اند، دریافت و فیلسوفان و آثاری از فلسفه غرب را که به فارسی برگردانده شده و یا درباره آنها در متون فارسی مطلبی به قلم آمده است، شناخت، از آنها بهره برد، راه های ناپیموده را پیمود و از قدم نهادن در راه های پیموده شده پرهیز کرد.


ماخذشناسی فلسفه غرب، جلد دوم: معرفی توصیفی منابع فارسی (کتاب، مقاله و پایان نامه) 1381 - 1385

قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1395، 720ص، رحلی دوستونه، 60  هزار تومان.
آثار معرفی شده در این ماخذشناسی (که فعلا کاملترین ماخذشناسی درباره فلسفه غرب است) در بازه زمانی سال های 81 تا 85 به فارسی تالیف یا ترجمه شده است و حوزه های متنوع فلسفه غرب را در بر می گیرد که برخی از آنها از این قرار است: معرفتشناسی، فلسفه دین،فلسفه هنر، فلسفه اخلاق، منطق، هرمنوتیک، تاریخ فلسفه، زندگی نامه فلسوفان غربی، الاهیات، ایدئولوژی، فلسفه اجتماعی، فلسفه زبان، فلسفه ریاضی، فلسفه ذهن، فلسفه تحلیلی، فلسفه تاریخ، فلسفه تطبیقی، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه سیاسی، فلسفه طب، فلسفه علم


حسینعلی رحمتی، از کعبه تا عشق، امام حسین، عاشورا، عاشورا پژوهی، کربلا، سیدالشهدا

از کعبه تا عشق: نگاهی دوباره به حماسه انسان ساز عاشورا

تهران: انتشارات روزنامه اطلاعات، چاپ اول،  1387ص، 212ص، 14/000 ریال.

ز نکاتی که بیانگر اهمیت و ارزش قیام عاشورا است، چندبعدی بودن آن است. این واقعه از یک سو، وجهة دینی دارد، چرا که دررة احیای ارزش های دینی و اصلاح کژی ها و بدعت های پیش آمده در دین پیامبر (ص) به وقوع پیوست و از سوی دیگر وجهة سیاسی و توحیدی و حماسی و نیز تربیتی و انسان سازی دارد. مجموعة این جنبه ها و جلوه هاست که به قول شهید مطهری موجب شده بتوانیم جامعیت اسلام را در چهرة حماسة حسینی ببینیم. نگارنده در این کتاب نخست زمینه های پیدایش، اهمیت و اهداف نهضت عاشورا را توضیح داده و سپس آیین سوگواری را در سه بخش ضرورت ها، وظیفه شناسی، و بایسته ها تشریح کرده است. آن گاه لزوم شناخت پیشگامان حماسه (امام حسین (ع)، زینب (س) و...) را مطرح و بر اهمیت پژوهش و تحقیق در زمینة قیام عاشورا تاکید کرده است. در پایان نیز فهرست منابع، اعلام و آیات و روایات مورد استفاده در متن را به رشتة تحریر درآورده است.

.

4. ماخدشناسی اخلاق، قم: معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی و انتشارات صهبای یقین، چاپ اول،1387، 312ص، 23/000 ریال.

این کار به صورت توصیفی صورت گرفته و حدود هزار اثر اخلاقی در این جلد معرفی شده است.  آثار مرتبط با اخلاق در قالب‌ های کتاب، مقاله و پایان‌ نامه در این کتاب معرفی و به طور اجمالی و تفصیلی توصیف شده است.
در این مجموعه سعی شده ‌هم منابع مربوط به اخلاق، هم فلسفه اخلاق و هم بخش‌ های تربیتی عرفان را، که با اخلاق هم‌خوانی دارد، مورد توجه قرار قرار گیرد. منابع معرفی شده هم در حوزه اندیشه اسلامی است هم در باره دیدگاه های غیر اسلامی و غربی.

.

5. رمضان؛ ضیافت ناز، جلوه نیاز: گلگشتی در دعاهای روزانه ماه رمضان، تهران: انتشارات روزنامه اطلاعات، چاپ اول، 1387، 148ص، 11/000 ریال.

در این کتاب سعی شده درون‌مایه دعای هر روز ماه مبارک رمضان در قالب یک قطعه ادبی تبیین شود تا از این راه بر رغبت علاقه‌مندان به این دعاها بیفزاید. از نگاه این کتاب، ماه رمضان همچون ضیافتی است که در آن جلوه نیازِ عبد و نازِ مولی رخ می‌نماید.

،

6. ماخذشناسی اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماخذشناسی اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات (منابع فارسی)،  ناشر: دانشگاه قم به سفارش شورای عالی اطلاع رسانی،‌ چاپ اول، 1392، 312ص، قیمت: 120/000  ریال.

 هدف از نگارش این کتاب معرفی توصیفی حدود 500 کتاب، مقاله و پایان نامه  است که به زبان فارسی درباره موضوع ها و مباحث مختلف مربوط به اخلاق فناوری اطلاعات تالیف یا ترجمه شده است. در بخش اول به معرفی منابع چاپی و در بخش دوم به معرفی برخی از آثار منتشر شده در فضای مجازی پرداخته شده است. منابع در ذیل اسامی نویسندگان معرفی شده است. برای هر منبع ابتدا اطلاعات سندی (از قبیل ناشر و نوبت و سال نشر) ذکر شده و پس از آن،‌ گزارشی از محتوای هر اثر بیان گردیده است. در پایان نیز با ارائه فهرست اعلام و نمایه موضوعی سعی شده مخاطب را در یافتن منابع مورد نظرش یاری نماید.

شرکت سازنده