آشنایی با فلسفه اخلاق

...
جستجو
(0)
(0)
آشنایی با فلسفه اخلاق
هدف این درسگفتارها معرفی مهم ترین مباحث و موضوعات و نظریه های مطرح در فلسفه اخلاق به زبان ساده و حتی المقدور به صورت منظم و سازماندهی شده است. درباره هر موضوع منابعی نیز معرفی شده تا علاقه مندان بتوانند برای آگاهی بیشتر به آنها مراجعه کنند.
در صورت تمایل، برای آگاهی از دیگر درسگفتارهای بنده در فلسفه اخلاق به   اینجا  و برای مجموعه مطالب مکتوب در فلسفه اخلاق به   اینجا  و اینجا  مراجعه فرمایید.

جلسه 1:(دانلود)
- هدف درس.  * تعریف اصطلاحات کلیدی: 1. فلسفه؛ 2. اخلاق؛ 3. اخلاق توصیفی. * کاربردهای اخلاق توصیفی برای فلسفه اخلاق

جلسه 2:(دانلود)
- معرفی اخلاق هنجاری و مباحث مطرح در آن: 1. سه دسته نظریات مطرح در اخلاق هنجاری (فضیلت گرا، پیامدگرا، وظیفه گرا) 2. آشنایی با اخلاق کاربردی و وظایف آن
جلسه 3:(دانلود)
- تعريف فلسفه اخلاق: نسبت فرااخلاق با اخلاق هنجاري و فلسفه اخلاق؛ معناي موسع و مضيق فلسفه اخلاق؛ اقسام مباحث مطرح در فلسفه اخلاق؛ اهميت و کاربردهاي فلسفه اخلاق

جلسه 4:(دانلود)
- چگونگی شناخت و مطالعه منابع فلسفه اخلاق:  اهمیت منبع در فلسفه اخلاق؛ معیارها و شیوه های انتخاب منبع؛ روش مطالعه آثار فلسفه اخلاق؛ انواع منابع درباره فلسفه اخلاق (همراه با معرفی نمونه)؛ برخی از مهم ترین مجلات فارسی در زمینه فلسفه اخلاق

جلسه 5:(دانلود)
- رابطه دين و اخلاق، قسمت اول: تعريف مفاهيم؛ اهميت نظري و عملي بحث؛ وابستگي و رابطه تاريخي، زبان شناختي و تعريفي، وجودشناختي يا هنجاري، معرفت شناختي يا منطقي، روان شناختي و عقلاني بين اخلاق و دين؛ تاريخچه بحث در جهان اسلام (اشاعره، معتزله، شيعه) و غرب (يونان باستان، دوره مسيحي، دوره جديد و اخلاق سکولار)؛ معرفي منابع فارسي و انگليسي براي مطالعه بيشتر.
جلسه 6:(دانلود)
- رابطه دين و اخلاق، قسمت دوم: معرفي ديدگاه هاي قائل به تباين دين و اخلاق و اتحاد دين و اخلاق.
جلسه 7:(دانلود)
- رابطه دين و اخلاق، قسمت سوم و پاياني: معرفي ديدگاه تعامل دين و اخلاق: کمک هاي دين و اخلاق به يکديگر.
جلسه 8:(دانلود)
- نسبي گرايي اخلاقي، قمست اول: تعريف نسبي گرايي و مطلق گرايي؛ معرفي منابع فارسي و انگليسي؛ اهميت بحث؛ معرفي نسبي گرايي توصيفي و نقد آن.

جلسه 9:(دانلود)
- نسبي گرايي اخلاقي، قمست دوم و پاياني: معرفي و نقد نسبي گرايي فرااخلاقي (معرفت شناختي) و نسبي گرايي هنجاري.
جلسه 10:(دانلود)
- روش بررسي يک موضوع از منظر اخلاقي.
جلسه 11:(دانلود)
- آشنایی با چیستی و چرایی «آینده پژوهی اخلاق» (Futurology of Ethics).
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده